หนัง-1-2.jpg

  To be
    one of the leading
    pharmaceutical 
        products providers 
         of Thailand

MANAGEMENT TEAM

 
1พี่พลบ1.png
2คุณสะเมียร์บ4.png
คุณกุมารบ2.png
พี่โผบ3.png

"ENJOY WORK ENJOY LIFE"

HEAD OF DEPARTMENT

 
พี่โผบ3.2.png
1พี่อิ๋ว.png
1.1.2พี่เหมียว.png
พี่ปุี.png